Cossos sòlids

20 Abr

La variació que experimenta la temperatura de fusió dT al variar la pressió en dp ve donada per l’equació de Clausius-Clapeyron

dT=T\frac{V_l-V_s}{q_0}dp

on q_0 és la calor de fusió molecular; V_l és el volum d’una molècula-kilogram de la fase líquid; V_s és el volum d’una molècula-kilogram de la fase sòlida i T és la temperatura de fusió.

Quan les temperatures no són molt baixes, esl sòlids cumpleixen la llei de Dulong i Petit, segons la qual la calor atòmica de tots els cossos simples en estat sòlid és aproximadament igual a 3R=25\cdot10^{3}\ \text{J/atom-kg grad}=6\ \text{cal/atom-kg grad}.

La quantitat de calor transportada com a conseqüència de la conductivitat tèrmica en el temps \Delta t ve determinat per la fórmula següent:

Q=-\lambda\frac{\Delta T}{\Delta x}\Delta S \Delta t

on \frac{\Delta T}{\Delta x} és el gradient de la temperatura en direcció perpendicular a la superfície \Delta S i \lambda és el coeficient de la conductivitat tèrmica.

Quan la temperatura s’eleva, la longitud dels cossos sòlids augmenta en una primera aproximació en proporció lineal amb la temperatura, és a dir:

l_t=l_0(1+at)

on l_t és la longitud del cos a la temperatura t, l_o és la longitud del cos a $\latex 0ºC$ i a és el coeficient de dilatació tèrmica lineal.

Per a sòlids isòtrops a=\frac{1}{3}b, on b és el coeficient de dilatació tèrmica cúbica.

En el cas en que una barra es deformi per tracció longitudinal (o per compressió unilateral) la variació relativa de la longitud d’aquesta barra es determina per la llei de Hooke

\frac{\Delta l}{l}=\alpha p_e=\frac{1}{E}p_e

on p_e és la càrrega específica o esforç, és a dir té unitats de pressió p_e=\frac{F}{S}, on F és la força tensora o compressora i S és l’àrea de la secció transversal i \alpha, és el coeficient d’elasticitat. La magnitud E=\frac{1}{\alpha} s’anomena mòdul d’elasticitat o de Young.

La variació relativa de l’espessor d’una barra  sotmesa a tracció longitudinal és:

\frac{\Delta d}{d}=\beta p_e

on \beta és el coeficient de contracció lateral. La magnitud:

\sigma=\frac{\beta}{\alpha}

s’anomena mòdul de Poisson o coeficient de contracció lineal.

Per tòrcer una barra (filferro) un angle determinat \varphi s’ha d’aplicar el momnet d’un parell de forces

M=\frac{\pi Nr^4\varphi}{2l}

on l és la longitud del filferro, r és el seu radi i N és el seu mòdul de rigidesa o de Coulomb del material del qual està fet el fil.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

eurasiacat

Anàlisi i informació eurasiàtica en català

Campana de Gauss

Classes particulars: Física, química i matemàtiques.

a10pàrsecs

Reflexions reflectides.

Desayuno con fotones

Un blog de física médica para todos los públicos

X razones para Y

Un blog bilingüe sobre métodos y herramientas para analizar datos

Viure la Ciència

Ciència a l'Escola Mare de Déu de La Salut

Som de ciències

Departament de Ciències Experimentals de l'INS Pius Font i Quer

Assemblea Campus Nord

Assemblea de l'ETSECCPB, ETSETB i FIB

Ciencia Con Futuro

Otra ciencia es posible

Ciencia Viva

El Blog de la Asociación Ciencia Viva

Más que Ciencia

Investigación, desarrollo, innovación y estilos de vida a tu alcance

Solzhe Kalínkovitx

El teu fulfo és el meu fulfo

Kostya's small apps

The big one is AquaMail and it has its own site

CLAUDI MANS

Blog personal

A %d blogueros les gusta esto: