Archivo | octubre, 2012

Sòlid rígid, gravitació i relativitat

28 Oct

Companyes i companys aquí teniu un recull de problemes resolts sobre sòlid rígidgravitació i relativitat.

Esperem que els disfruteu. Salut, i bona feina.

Anuncios

El problema de la cadena

28 Oct

Coneixeu el problema de la cadena? És un famosíssim exercici amb el que qualsevol professor de física pot voler desafiar-vos en un examen final. És tan conegut que fins i tot surt en una pissarra en un capítol de “The Big Bang Theory”.

Jo de vosaltres no deixaria de fer-li una ullada, no es sap mai si al vostre profe de física us prepara una petita sorpresa!

Recull de problemes de física per preparar la selectivitat

28 Oct

Aquí us deixem un recull de problemes de física molt útil per preparar la selectivitat; sí, ja sabem que encara és molt d’hora, però així anau fent feina) i també adient per fer un curs universitari de pre-física o una introducció de física. Els exercicis estan agrupats en temes:  interacció gravitatòria, interacció electroestàtica, interacció electromagnètica i magnetisme, inducció, interacció nuclear, vibracion i ones, la llum i les ones electromagnètiques i introducció a la física moderna.

Estructura atòmica i enllaç químic

27 Oct

Hui us penjem uns problemes sobre estructura atòmicaenllaç químic per tal que els disfruteu resolent-los. Aquestes activitats són adients de fer-les amb la taula periòdica.

 

Salut, i esperem que les disfruteu.

Newton, la seva afició a les pomes i el mètode de Newton-Raphson.

26 Oct

No podem afegir gaires més coses a tots el que ja s’ha dit d’un dels genis més grans de la història. En física les seves contribucions són famosíssimes, la seva llei de gravitació universal s’estudia des de batxillerat o els descobriments en òptica i natura de la llum.

Si a en aquests mèrits increïbles afegim que comparteix amb Leibnitz la creació del càlcul diferencial i integral, no podem fer res més que rendir-nos davant la seva insondable intel·ligència.

En aquest post, volem parlar-vos d’un mètode molt útil en qualsevol branca del càlcul, el mètode de Newton-Raphson.

El seu sistema per trobar aproximacions als zeros de les funcions reals. Aquest cas es curiós, ja que aquest mètode va ser descrit per Newton en el De analysi per aequationes número terminorum infinitas (escrit en el 1669 i publicat en el 1711 per William Jones) i també en De metodis fluxionum et serierum infinitarum (escrit en 1691 i traduït i publicat  com el Mètode de les fluxions per John Colson al 1736 ). Tot i que el matemàtic anglès Joseph Raphson, contemporani de Newton, es va fer membre de la Royal Society al 1691 per la publicació del seu llibre Aequationum Universalis on sortia aquest mètode per trobar arrels.  Raó per la qual el mètode es coneix com el Mètode de Newton-Raphson, tot i que el treball de Newton fou publicat quasi 50 anys més tard en el 1736 en el Mètode de les fluxions.

Destacar que Newton com a bon anglès sentia debilitat per les pomes i per la sidra, i per celebrar-ho aquí us ajuntem un petit recull de problemes de mecànica newtoniana resolts, ideals com a curs introductori per a un curs de mecànica clàssica.

Esperem que el disfruteu

Sobre l’àlgebra, els algebristes i… el Quixot

24 Oct

L’ àlgebra és una de les principals branques de les matemàtiques juntament amb la geometria, l’anàlisi i la teoria de nombres. L’àlgebra es pot considerar com una generalització i extensió de l’aritmètica.
Aquí teniu un bon dossier de problemes resolts d’àlgebra lineal de Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa. sempre és adient destacar que encara que l’àlgebra és una branca important de les matemàtiques, no és la mateixa àlgebra que es dóna a físics o matemàtics que la que es dóna a enginyers o professionals de les ciències biològiques; tampoc res a veure amb l’àlgebra que fan els economistes i d’altres.

Els físics i matemàtics fan un estudi de l’àlgebra més teòric i per tant més acurat, en canvi els enginyers i estudiants d’altres branques cinetífiques fan un estudi de l’àlgebra més dirigit a la pràctica.

I com a cosa curiosa sobre l’àlgebra, el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans defineix algebrista com a persona versada en l’àlgebra. També es feia servir el terme algebrista en el segle XVI per dessignar a les persones que arreglaven ossos trencats, és a dir aqutst terme sortia a les portes de les barberies castellanes on es podia llegir: “Algebrista y Sangrador”. En aquella època la figura del barber era molt important, era una espècie de barber, metge i dentista. Era considerada una persona important. Això ens porta al perquè les barberies tenen en l’actualitat el símbol blanc, blau i vermell, això es deu a quan fein alguna cura feien servir venes i s’ensagnaven i les ficaven fora tot girant-les en una espècie de pal.En el capítol XV del Quixot surt el terme algebrista en aquest sentit:

En estos fueron razonando los dos, hasta que llegaron a un
pueblo donde fue ventura hallar un algebrista, con quien curó Sansón desgraciado.

I sabeu qui era algebrista? Doncs el pare de Miguel Cervantes de Saavedra, una de les millors plomes del segle d’or de la literatura espanyola.

Allò que diferencia a un físic d’un enginyer: l’estàtica. Què és l’estàtica?

22 Oct

I vosaltres us preguntareu: què és l’estàtica?

L’estàtica és la part de la mecànica que estudia els sistemes de forces que actuen en els objectes rígids, estructures i mecanismes que es troben en equilibri, o el que és el mateix: que estan aturats o sense moviment.

Es fonamenta en la tercera de les Lleis de Newton, que en resum diu que les accions (forces), que fan els objectes rígids, sempre tenen com a resposta reaccions (que són forces contraries).

Així, un objecte pesant col·locat sobre una taula, fa que aquesta rebi l’acció del pes i respongui amb una reacció, (força igual i oposada), que mantindrà l’objecte a sobre (equilibri)…. Noteu que si el pes fos més gran del que la taula pogués aguantar, aquesta es trencaria.

L’estàtica, s’ajuda de sistemes característics per a calcular, entre ells:

 • Els vectors.
 • Els moments estàtics. (M = F.d)
 • Les descomposicions de forces.
 • Mètodes gràfics com:
  • Polígon funicular.
  • Mètode de Cremona.
  • Diagrames del sòlid lliure.
  • Anàlisi de nusos estructurals de Ritter.

Els camps d’aplicació, abasten des del càlcul d’estructures, (ponts, sostres, tirants, etc), fins a càrregues estàtiques en murs, comportes, túnels, etc, degudes a la contenció de fluids, ja siguin aigua, terra o altres. És per tant una de les més generalistes de totes les parts de la mecànica general.

Un altre aspecte que estudia l’estàtica, és el fregament, i que té aplicació en frens de vehicles, esforços en rosques, rodaments, etc.

Això és la teoria, i la seva definició. Tot seguit teniu un dossier de problemes sobre estàtica de l’assignatura Fonaments Físics de l’Arquitectura.

Piles i ajustament d’equacions redox

21 Oct

En el següent enllaç teniu uns apunts sobre com es represente les piles galvàniques i com s’ajusten les reaccions redox tant en medi àcid com en medi bàsic. És un tema bàsic i de fàcil comprensió, però molt important. Ànim companys i companyes, la química és poesia.

Problemes resolts d’estequiometria, dissolucions i fórmula empírica

21 Oct

Aquí teniu un petit recull de problemes resolts d’estequiometria, dissolucions i fórmula empírica. L’estequiometria és una de les branques més importants de la química. Entendre l’estequiometria és cabdal per tenir èxit en els teus estudis de ciències. Els factors de conversió són vitals per ser competent al llarg de la teva vida en els teus estudis, sobretot en els estudis científico-tecnològics.

Salut, i esperem que els disfruteu.

Sobre funcions

20 Oct

Les funcions és un tema cabdal de les matemàtiques. És vital entendre que és una funció, que és continuïtat i quines són les seves discontinuïtats. A continuació teniu un petit resum en el seguent enllaç

 

eurasiacat

Anàlisi i informació eurasiàtica en català

Campana de Gauss

Classes particulars: Física, química i matemàtiques.

a10pàrsecs

Reflexions reflectides.

Desayuno con fotones

Un blog de física médica para todos los públicos

X razones para Y

Un blog bilingüe sobre métodos y herramientas para analizar datos

Viure la Ciència

Ciència a l'Escola Mare de Déu de La Salut

Som de ciències

Departament de Ciències Experimentals de l'INS Pius Font i Quer

Assemblea Campus Nord

Assemblea de l'ETSECCPB, ETSETB i FIB

Ciencia Viva

El Blog de la Asociación Ciencia Viva

Más que Ciencia

Investigación, desarrollo, innovación y estilos de vida a tu alcance

Solzhe Kalínkovitx

El teu fulfo és el meu fulfo

Kostya's small apps

The big one is AquaMail and it has its own site

Circuito Aleph

Ciencia para el mundo

CLAUDI MANS

Blog personal

B2Y

un proyecto entre tantos

A %d blogueros les gusta esto: